Eiendom


Eiendomsporteføljen består i dag av hus og leilighetar i Odda, Bergen og Varaldsøy.


Selskapet er på utkikk etter nye objekt.

Helst småhus som einebustader, tomannsboligar eller små kombinerte bygg.

Me tar oss av heile overdragelsen frå A-Å utan kostnad for seljar.

Gammalt og dårlig? ingen problem! :)


Ta kontakt dersom du ønsker ei vurdering av din eigedom.