Garden Kjærevik


Garden Kjærevik ligg på Varaldsøy  Hardangerfjorden. For å komme til øya må du ta ferje frå anten Gjermundshamn eller Årsnes.

Øya ligg sentralt til midt ute i hutteheiti.

På garden blir det drive storfeoppdrett, sauehald og skog/vedproduksjon. For tida er det ein ansatt utanom Anders som driv garden. Garden er på ca 150 dA innmark og 1500 dA skog. Bruket har vore i slekta sidan 1756, og i 11 generasjonar.


Anders J Kjærevik


Anders Kjærevik fødd 17 november 1987, er udanna tømrar i tillegg bachelorgrad frå Norges Handelshøgskule.

Har drive garden sidan 2006.

Kjærevik Holding AS vart etablert i 2013

Kjærevik Eiendom AS i 2014

ValueCorpSafe ser dagens lys i 2019Kontakt

tlf: 41649119

epost: anders@kjerevik.no


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus lobortis magna enim, a condimentum nulla luctus in. Pellentesque